top of page
PSOM PL.png

Centrum Szkolenia Biblijnego ,,Pistis’’ umożliwia edukację w zakresie doktryny i zwierzchnictwa w Kościele oraz przygotowuje swych studentów do pracy misyjnej, oferując praktyczne możliwości rozwoju. Wykładowcy dzielą się wiedzą i specjalistycznym doświadczeniem z zakresu głównych funkcji służb w Kościele. Funkcje te obejmują: pięć dziedzin posługi, funkcje administracyjne, służbę wspierania pomocą, służbę muzyczną oraz misje międzynarodowe i lokalne. Jeśli wierzysz, że masz powołanie do którejś z tych posług, rozważ w modlitwie zgłoszenie się do Centrum Szkolenia Biblijnego ,,Pistis’’. 

W CO WIERZYMY I CZEGO NAUCZAMY?

 • Biblia jest natchnionym przez Boga Słowem Bożym; w trójjedyną naturę Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

 • Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej i potrzebują zbawienia. Zbawienie zostało zapewnione przez Jezusa Chrystusa dla wszystkich ludzi.

 • Że napełnienie Duchem Świętym jest doświadczeniem następującym po zbawieniu i że wolą Bożą jest, aby wszyscy zostali napełnieni.

 • Uzdrowienie jest zapewnione w odkupieńczym dziele Chrystusa i jest dostępne dla każdego wierzącego.

 • Kościół składa się ze wszystkich tych, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela.

 • W osobisty, widzialny i rychły powrót Jezusa Chrystusa.

 • W chrzest wodny i przestrzeganie Wieczerzy Pańskiej.

KURSY NAUCZANIA

ROK PIERWSZY

 • Władza wierzącego

 • Postacie Biblii

 • Doktryny biblijne

 • Administracja w Kościele I

 • Zwierzchnictwo w Kościele

 • Historia Kościoła

 • Ewangelizacja

 • Wiara

 • Finanse

 • Służba muzyczna I

 • Przegląd Nowego Testamentu

 • Przegląd Starego Testamentu

 • Modlitwa

 • Studium Dziejów Apostolskich

 • Systemy wsparcia

 • Duchowość

ROK DRUGI

 • Metody studiowania Biblii

 • Perspektywa charyzmatyczna

 • Służba wśród dzieci

 • Chrystus Uzdrowiciel

 • Administracja w Kościele II

 • Komparatystyka religii

 • Poradnictwo

 • Podstawy służby wśród młodzieży

 • Małżeństwo i rodzina

 • Etyka w służbie

 • Dary posługi

 • Służba wędrownego usługującego

 • Misje

 • Służba muzyczna II

 • Duszpasterskie rozeznanie

 • Zasady skutecznego przemawiania

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPISÓW

Wnioskodawca musi:

 • Mieć doświadczenie nowonarodzenia z Ducha Bożego.

 • Przeżyć jeden pełny rok w wolności od alkoholu, tytoniu, narkotyków, zaburzeń na tle psychiczno-psychologicznym, nielegalnych związków.

 • Mieć ukończone pełne 18 lat.

 • Mieć możliwość uczestniczenia we wszystkich programowych i obowiązkowych zajęciach online.

 • Umieć porozumiewać się, czytać i pisać na wysokim poziomie w j.polskim.

 • Pomyślnie ukończyć wywiad przeprowadzony przez Zespół Rekrutacyjny.

 

Informacje ogólne

Centrum Szkolenia Biblijnego ,,Pistis’’ opiera się na dwuletnim , nie akredytowanym programie nauczania stworzonym, by przygotować  i w pełni wyposażyć osoby posługujące do wyruszania w świat i głoszenia Ewangelii. Zamierzeniem naszego programu jest rozwijanie każdego obszaru kluczowego dla stabilności, siły i wzrostu w służbie. Bóg dał nam dojrzałych nauczycieli Pisma, którzy napełniają mądrością serca i życie naszych studentów.

 

Dwuletnia szkoła wyłącznie w systemie online. Zajęcia odbywają się w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 17:50 – 21:00

 

Rok kalendarzowy: od września do maja.

Opłata za rok szkolny: 1600 zł

Aby uzyskać więcej informacji lub złożyć wniosek, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu:

+48 531 149 314 lub pod adresem info.pl@pistis.cc

Skontaktuj się z nami

Dziękuję Ci!

PSOM Form
bottom of page